މިއަދު 114 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން މިއަދު 114 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު މާލެއިން ޕޮޒިޓިވް ވީ 18 މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުން 82 މީހުންނާއި ރިސޯޓުތަކުން 9 މީހުން އަދި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ރަށްތަކުން 5 މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއަދުގެ 114 މީހުންނާއެކު ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް 75،736 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ. އަދި 72،930 މީހުން ވަނީ މި ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.

ކޮވިޑު ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް 216 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.