ޚަބަރު ފީތާ

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އޫރުމަހާއި ބަނގުއާވި ނައްތާލައިފި

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އޫރުމަހާއި ބަނގުއާވި ނައްތާލައިފި އެވެ.

މި ތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ މި ޖުލައި މަހުގެ 10 އަދި 13 ވަނަ ދުވަހު ކ. ތިލަފުށީ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަޙައްދުގަ އެވެ.

މި ތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ 269 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނައްތާލުމުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވުނު ތަކެއްޗެވެ.

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކަސްޓަމްސްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވިދާނެކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ނައްތާލެވިފައިވަނީ 300 ކެގްސް ބަނގުއާވި (9000 ލީޓަރު)، 10،860 ދަޅު ބަނގުއާވި (4،122 ލީޓަރ) އަދި 458 ކޭސް އޫރުމަސް (6644.81 ކިލޯ ގްރާމް) އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: