ޚަބަރު ފީތާ

މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތަށް އުދަ އަރާ، ފެންބޮޑުވާން ފަށައިފި

ފޮޓޯ: ވަން އޮންލައިން

މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތަށް އުދަ އަރާ، ފެންބޮޑުވާން ފަށައިފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރަން ފަށާފައިވަނީ މއިަދު އިރުއޮއްސުނުތަނާ އެވެެ.

ގާތްގަނޑަށް ފޫޓަކަށް ފެން ބޮޑުވެފައިވާ އިރު، އެ ސަރަހައްދަށް އިތުރަށް އުދަ އެރިޔަ ނުދިނުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތަކީ އާންމުކޮށް އުދަ އަރާ ސަރަހައްދެކެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ޚިޔާލު 1 on "މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތަށް އުދަ އަރާ، ފެންބޮޑުވާން ފަށައިފި"

  1. މާލޭގެއިރުމަތި ފަރާތަކީ 25މީހެށްގެތަރިކަމުދާ…. އެ25މީހުނާހެދިއެށްކަމެއްނުކުރެވިފާއެއޮތީ ….ތޮސިގަޑުބޭރުކުރީމާކޮށްލިވަރުއެ ގޭނެހުރިހީމީހުނަށް ދެންކޮންއުދަޔެކޭކިޔާކަށް…. ސާފުކޮލަކޮށްލާތިބޭ…

Comments are closed.

%d bloggers like this: