މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް އަރައިފި

މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭ ގެ ތަފާސް ހިސާބުން ފެންނަ ގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާލެއިން 31 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 88 މީހުން ނެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުން 6 މީހުންނާއި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ރަށްތަކުން 92 މީހުން ވެސް ވަނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއދު ޕޮޒިޓިވް ވި 217 މީހުންނާއެކު 75،622 މީހުންނަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ކޮވިޑު ޖެހިފަ އެވެ. އަދި މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވަނީ 72،833 މީހުން ނެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން 14 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭ އިރު، އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 2،562 އެވެ.

ކޮވިޑު ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް ނިޔާވެފައިވަނީ 215 މީހުން ނެވެ.

ފާއިތުވި24 ގަޑި އިރު ނަގާފައިވަނީ 5،739 ސާމްޕަލެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.