ޚަބަރު ފީތާ

ބީއެމްއެލް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ޔޫޝަޢު!

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ހ. ސޭންޑީ ބީޗް، ޔޫޝަޢު ސަޢީދު، ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އޭނާ މި މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ ބީއެމްއެލް ގެ 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ފަހު ބޭއްވި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވައި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:

  1. މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ)
  2. ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން، މ. ތާނގީދޮށުގެ
  3. ޔޫޝަޢު ސަޢީދު، ހ. ސޭންޑީ ބީޗް
  4. ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު، މއ. ކޮށީގެ
  5. ޢަބްދުﷲ ޙަސަން، ނަސީމާ މަންޒިލް، ރ. އަލިފުށި
  6. ޢަބްދުﷲ ޙުސާމް ޝަރީފް، ޑިގުވާންޑު، ސަވާ، ޏ.ފުވައްމުލައް
  7. މުޙައްމަދު ޝަރާޙް، ކޮތަންގެ، ގދ. ފިއޯރީ

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު ކުރެއްވި 2 ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:

  1. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ނެލުމް، ނ. ހޮޅުދޫ
  2. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ގ. އުފާ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: