ޚަބަރު ފީތާ

ރާޖްގެ ކުއްލި ވަކިވުމުން މަންދިރާގެ ހިތް ކުދިކުދިވެފައި!

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ މަންދިރާ ބޭދީގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކައުޝަލަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކުއްލިއަކަށް މަރުވީ މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ރާޖްގެ ކުއްލިވަކިވުން އާއިލާ އާއި ބޮލީވުޑަށް ވީ ސިހުން ގެނުވި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ދުވަހު މަންދިރާ ވަނީ އޭނާ އަކީ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނެއްކަން ރާޖްގެ ޖަނާޒާގައި ސާބިތު ކޮށްދީފައި އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މާ ހަރަކާތްތެރިކޮށް މަންދިރާ ނުފެނި ހުރުމަށް ފަހު އިއްޔެ ވަނީ އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ހިތް ކުދިކުދިކޮށްލާވަރުގެ ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައި އެވެ. އިންސްޓަގްރާމްގައި މަންދިރާ ރާޖްގެ ނަން ޖަހައި ތިކިތަކެއް ޖެހުމަށް ފަހު ބުނެފައިވަނީ ރާޖީ މަތިން ވަރަށް ހަނދާން ވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ފަޅިފަޅިވެފައިވާ ހިތް އިމޯޖީ އެއް ޖަހާފައިވެ އެވެ. އެ ޕޯސްޓުން މަންދިރާގެ ދިރިއުޅުން ރާޖް އާއި ނުލައި އެކަނިވެރިވަރާއި އޭނާގެ ހިތް ކުދިކުދިވެފައިވާ ވަރު ބުނެދޭ ކަމަށެވެ.

ރާޖް އަކީ ފިލްމު ޑައިރެކްޓަކެވެ.

މަންދިރާ އާއި ރާޖް ކައިވެނި ކުރީ 1999 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ކައިވެންޏަށް 2011 ވަނަ އަހަރު ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވެ އެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު އެ ދެމަފިރިން ވަނީ އަންހެން ކުއްޖަކު އެޑޮޕްޓް ކޮށްފައި އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry