ޚަބަރު ފީތާ

މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތެއް ކުރާތީ މިރޭ 12 އިން ހެނދުނު 6 އަށް ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ!

މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތެއް ކުރާތީ މިރޭ 12 އިން ހެނދުނު 6 އަށް ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ޚިދުމަތް ކެނޑޭ އިރު 5 ވަރަކަށް މިނެޓު ވަންދެން ޚިދުމަތް ނުލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން ދިރާގުން ވަނީ މަޢާފަށް އެދިފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry