ޚަބަރު ފީތާ

އިންޑިޔާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހާ އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑަށް ފައްސި

އިންޑިޔާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހާ އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ބޭރު މީޑިއާއެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އިންޑިޔާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެފައިވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރު ޖެނުއަރީގައި ޗައިނާއިން ކެރަލާއަށް އައި 20 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކެރަލާގެ ތްރިސޫރް ކޮލެޖްގައި މިހާރު ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުންދާ މިޒުވާނާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮވިޑަށް ފައްސިވިކަން އެނގިފައި މިވަނީ، ދާދި ފަހުން އިންޑިޔާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީއަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ފްލައިޓަށް އެރުމަށް ޓަކައި ޕީސީއާރް ޓެސްޓެއް ހެދުމުންނެވެ.

ތްރިސޫތް ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރ ޑރ. ކޭ.ޖޭ. ރީނާ ބުނެފައި ވަނީ، މިހާތަނަށް އެކުއްޖާގެ އާއިލާގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ފައްސި ވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްފަހަރު ކޮވިޑް ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް ދެވަނަ ފަހަރަކުވެސް ކޮވިޑް ޖެހުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، ސިއްޙީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރޭގައިވެސް އެއީ އައު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް ޖެހުނު މިއަންހެން ކުއްޖާ ވެކްސިން ޖަހާފައި ނުވާކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.