ޚަބަރު ފީތާ

ރީކޯ މޫސަގެ ނަސޭހަތް: ލުއިތަކާއެކު ސަމާލު ނުވެއްޖެނަމަ އިތުރަށް ކޮވިޑް ފެތުރިގަންނާނެ!

އެޗްޕީއޭ އިން ދެއްވި ލުއިތަކާއެކު ސަމާލު ނުވެއްޖެނަމަ ޗުއްޓީ ނިމުމުގެކުރިން އިތުރަށް ކޮވިޑްފެތުރިގަންނާނެ ކަމަށް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިއްޙީ ދާއިރާގެ އެއްމެހާ އެހީތެރިންނާ އެމީހުންވެސް ޢާއިލާތަކާއެކު އުޅެލުމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމަކީ އިތުރަށް ކޮވިޑްފެތުރުނަ ނުދިނުން ކަމަށެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު، މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލު ބަންދު ދުވަސްވަރަކަށް ވެފައި، އަދި ކުރިއަށް އޮތީ އަމްހާ ޢީދުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ކަމަށް ވާތީ، ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އަތޮޅުތަކަށް ފުރަމުން ނެވެ.

ފާއިތުވި ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސްހު ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި މުޅި ރާއްޖެ އޮތުމަށް ފަހު، މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ކޭސް ފެންމަ އަދަދު ވަނީ ވަރަށްބޮޑުތަން ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ކޭސްތައް ދަށަށް ދާން ފެށުމާއެކު އެޗްޕީއޭ އިން ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދީފަ އެވެ. އަދި މި ލުއިތަކާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު ޢީދު ބަންދުގައި ވެސް ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: