ރީކޯ މޫސަގެ ނަސޭހަތް: ލުއިތަކާއެކު ސަމާލު ނުވެއްޖެނަމަ އިތުރަށް ކޮވިޑް ފެތުރިގަންނާނެ!

އެޗްޕީއޭ އިން ދެއްވި ލުއިތަކާއެކު ސަމާލު ނުވެއްޖެނަމަ ޗުއްޓީ ނިމުމުގެކުރިން އިތުރަށް ކޮވިޑްފެތުރިގަންނާނެ ކަމަށް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިއްޙީ ދާއިރާގެ އެއްމެހާ އެހީތެރިންނާ އެމީހުންވެސް ޢާއިލާތަކާއެކު އުޅެލުމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމަކީ އިތުރަށް ކޮވިޑްފެތުރުނަ ނުދިނުން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު، މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލު ބަންދު ދުވަސްވަރަކަށް ވެފައި، އަދި ކުރިއަށް އޮތީ އަމްހާ ޢީދުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ކަމަށް ވާތީ، ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އަތޮޅުތަކަށް ފުރަމުން ނެވެ.

ފާއިތުވި ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސްހު ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި މުޅި ރާއްޖެ އޮތުމަށް ފަހު، މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ކޭސް ފެންމަ އަދަދު ވަނީ ވަރަށްބޮޑުތަން ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ކޭސްތައް ދަށަށް ދާން ފެށުމާއެކު އެޗްޕީއޭ އިން ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދީފަ އެވެ. އަދި މި ލުއިތަކާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު ޢީދު ބަންދުގައި ވެސް ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.