ޚަބަރު ފީތާ

އެލުމްނައި ލީޑަރޝިޕް އެވޯޑް ޑރ. ޝަހީމްއަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ (އައިއައިޔޫއެމް) ގެ އެލުމްނައި ލީޑަރޝިޕް އެވޯޑް 2021 ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

އޭނާ އެކަން ހާމަކުރައްވާ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

އައިއައިޔޫއެމް އިން ކިޔަވާފައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރޝިޕްގެ ލެވެލްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އެ އެވޯޑް ދޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅަނީ އެކަމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ޚާއްސަ ކޮމިޓީއަކުން ނެވެ.

ސިޔާސީ ދާއިރާގައިވެސް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހުންނެވި ޑރ. ޝަހީމަކީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: