މާލެއިން 23 މީހުންނާއެކު 105 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެއިން 23 މީހުންނާއެކު 105 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދެން ހިމެނެނީ އަތޮޅުތަކުން 74 މީހުންނާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސޯޓުތަކުން 7 މީހުންނާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށްތަކުން އެކަކު ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއަދުގެ ޢަދަދާއެކު ރާއްޖެއިން 74،585 މީހުންނަށް ވަނީ ކޮވިޑު ޖެހިފަ އެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން 25 މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އިރު، މިއަދު ނަގާފައިވަނީ 4،200 ސާމްޕަލެވެ.

ކޮވިޑު ބައްޔަށް ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ71،212 މީހުން މިހާރުވަނީ އެބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.

މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް 213 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.