ޚަބަރު ފީތާ

ފިލްމް ސުޕާމޭންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޓަރު ރިޗާޑް މަރުވެއްޖެ

އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ސުޕާމޭން އުފެއްދި ޑައިރެކްޓަރު ރިޗާޑް ޑޯނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މަރުވީ އުމުރުން 91 އަހަރުގައި އެވެ. އޭނާ މަރުވިކަން އާއިލާއިން ވަނީ ތަރުޖަމާނު މެދުވެރިކޮށް މީޑިއާގައި ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި އެވެ.

ރިޗާޑް ސުޕާމޭން ކެރެކްޓާ ތައާރަފުކޮށް ފިލްމު އުފެއްދީ 1978 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭނާއަށް ސުޕާމޭން ޑައިރެކްޓު ކުރަން ފުރުސަތު ލިބުނީ 1976 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން ކަމަށްވާ ދަ އޯމެން އަށް ލިބުނު ތަރުހީބުންނެވެ.

އޭނާ ޑައިރެކްޓު ކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި 1985 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު ދަ ގޫނީސް އާއި ލީތަލް ވެޕަން ފްރެންޗައިސް ހިމެނެ އެވެ. އަދި އެކްސް މޭން ސީރީޒް އަކީވެސް ރިޗާޑްގެ ކާމިޔާބު ޑައިރެކްޝަންތަކެވެ.

އޭނާ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ކުޑަކުދިން ގަޔާވާ މުނިފޫހިފިލުވާ ޒާތުގެ ފިލްމު ހަދާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ދަރިއަކު ނުހުންނަ ކަމަށާއި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ދަރިންނަކީ އޭނާ އުފައްދާ ކުޑަކުދިންގެ ފިލްމުތައް ބަލައި ސަޕޯޓު ކުރާ ކުޑަކުދިން ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
%d bloggers like this: