ޚަބަރު ފީތާ

އަމީތާބަށް “ޝޯލޭ” ކުޅެން ލިބުނީ ނަސީބު ގަދަކަމުން!

ބޮލީވުޑްގެ ލެޖެންޑް އަދި މެގަ ސްޓާ އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ޗާލާކީ ދުވަސްވަރު ކުޅު މަޝްހޫރު ފިލްމު “ޝޯލޭ” ކުޅެން އޭނާއަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ ނަސީބުވަރުގަދަ ކަމުން ކަމަށް އޭރުގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލް ޝަތްރުގަން ސިންގަ ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާ “އިންޑިއަން އައިޑޮލް12” ގެ ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝަތްރުގަން ބުނީ އެ ފިލްމު ކުޅެން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ އޭނާއަށް ކަމަށެވެ. އެ ފިލްމު އަމީތާބަށް ހުށަހެޅި ފިލްމު ނުކުޅެން އޭނާ ދޫކޮށްލުމުން ކަމަށެވެ.

އެ ފިލްމަކީ އޭރުގެ ވަރަށް ސުޕާ ހިޓުވި ފިލްމެއް ކަމުން ފިލްމު ކުޅެން އެއްބަސް ނުވެވުމުން ދެރަވިވަރާއި އެއް ވަރަށް އަމީތާބަށް އެ ފިލްމުން ލިބުނު ކާމިޔާބައި މެދު އުފާވި ކަމަށް ޝަތްރުގަން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޝަތްރުގަން ބުނީ އެ ފިލްމަކީ އަމީތާބު ވިދާލައި ކުރިއަރައިގެންދާން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

ޝަތްރުގަން ބުނީ އޭނާ އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލީ ވާހަކަ ކަމު ނުގޮސްގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އެ ދުވަސްވަރަކީ އޭނާއަށް ފިލްމުތައް އޮހެމުން ދިޔަ ދުވަސް ވަރެއް ކަމަށާއި “ޝޯލޭ” ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރުވީ އެހެން ފިލްމުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ހުރުމުން އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ހަވާލުވެވެން ނެތިގެން ކަމަށެވެ.

1975 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު “ޝޯލޭ” އިން އޭރުގެ ގިނަ މަޝްހޫރު ތަރިންތަކެއް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އަމީތާބުގެ އިތުރުން ދަރުމެންދުރަ، ހެމާ މާލިނީ އަދި ޖަޔާ ބައްޗަންގެ އިތުރުން އަމްޖަދް ހާން އާއި ސަންޖީވް ކުމާރު ހިމެނެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

ޚިޔާލު 1 on "އަމީތާބަށް “ޝޯލޭ” ކުޅެން ލިބުނީ ނަސީބު ގަދަކަމުން!"

  1. އަމްޖަދު ޚާންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް ޝޯލޭއަކީ ސަންޖޭ އެއްނޫން ސަންޖީވް ކުމާރު

Comments are closed.