ނަސީރުއްދީން ޝާހް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފި

ބޮލީވުޑުގެ އެކްޓަރ ނަސީރުއްދީން ޝާހް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކޮށްފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޭނާ އެނދުމަތި ކުރީ ދެ ދުވަސް ކުރިން ނެވެ. އަދި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ފުއްޕާމޭގައި އިންފެކްޝަނެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޢުމުރުން 70 އަހަރުގެ ނަސީރުއްދީން ޝާހުގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށާއި މިހާރުއޮތީ އޮބްޒަރވޭޝަންގައި ކަމަށް އޭނާގެ އަންހެނުން އެކްޓަރ ރަތްނާ ޕަތަކް ޝާހް އާ ޙަވާލާދީ ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި އޭނާގެ ދަރިން ވެސް ތިބީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭނާގެ ގާތުގައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އެންމެ ކުޅަދާނަ އެކޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަސީރުއްދީން ޝާހްއަށް ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭ ޕަދްމާ ޝްރީ އެވޯޑާއި ޕަދްމާ ބްޝާން އެވޯޑު ލިބިފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.