ލެގަނީސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ ލީގުގެ 6 ވަނައަށް ރެއާލް ސޮސިއެދާދު ޖެހިލައިފި.

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެދާދްއާއި ލެގަނީސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ރެއާލް ސޮސިއެދާދު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ރޭގެ މެޗު ލެގަނީސްގެ މައްޗަށް ރެއާލް ސޮސިއެދާދު ކުރިހޯދާފައިވަނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއިންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ލެގަނީސްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗުގައި ސޮދިއެދާދުގެ ފަރާތުން ރަނގަޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ މެޗުގެ ލީޑުނަގާފައިވޗަނީ 29 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކާލޮސް މާޓިނޭޒްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވިލިއަން ޖޯސްއެވެ.

ރެއާލް ސޮސިއެދާދު އެއްލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ ފުރަތަމަ ފާހުގެ ކުޅުނހް ނިންމާލިއިރު އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑުޖަހާ މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ ދެވަނަ ހާފުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅުގައެވެ. ދެވަނަ ހާފުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި ޒަބީ ޕްޜރިއެޓޯ އެވެ.

މި ލަނޑަށް ފަހުވެސް ރެއާލް ސޮަސިއެދާދަށް ވަނީ އިތުރަށް ލަނޑުޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތު ތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ރޭގެ މި ނަތީޖާއާ އެކު ރެއާލް ސޮސިއެދާދު ވަނީ 16 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ 6 ވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެޓީމު އަތުން ބަލިވި ލެގަނީސް އޮތީ ސާދަ ވަނާގައެވެ. ލީގުގެ އެއްވަނާގައި މިވަގުތު އޮތީ 21 ޕޮއިންޓާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ.

ދެވަނާގައި 20 ޕޮއިންޓާއެކު ސެވިއްޔާ އޮތްއިރު ތިންވަނާގައި 19 ޕޮއިންޓާެއކު އޮތީ ބާސެލޯނާއެވެ.

މިރޭގައިވެސް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތަކެއް ކުޅެވޭނެ އެވެ. މިރޭގެ މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު މިރޭ 7:15 ގައި ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޑިޕޯޓިވޯ އަލްވޭސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފެށޭއިރު 9:30 ގައި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި މަލާގާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅެވޭނެއެވެ. އަދި ބާސެލޯނާ އާއި ގްރެނާޑާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު 11:45 ގައި ކުޅެވޭނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.