ޚަބަރު ފީތާ

މިނީޝާއަށް ވަރުގަދަ ލަނޑެއް ލިބިފަ، ދެން ދުވަހަކުވެސް އެކްޓަރަކާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ނުގުޅޭނެ!

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މިނީޝާ ލަމްބާ ކުރިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނީ ބޮލީވުޑް އެކްޓަރަކާއި ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

ރޭޑިއޯ ޗެނަލަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މިނީޝާ ބުނެފައިވަނީ ދެން ދުވަހަކުވެސް އެކްޓަރަކާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ނުގުޅޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރީ ލޯބިވެރިޔާ އަކީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި އެ އެކްޓަރުގެ ލޯބީގައި އޭނާ ޖައްސައި މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލީ ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ ދުވަހަކުވެސް ފިލްމު ކުޅޭ މަޝްހޫރު މީހަކު ލޯބިވެރިއަކަށް ހެދުން ނުވަތަ ފިރިއަކަށް ހަދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާއަށް ލަނޑުދިނީ ކޮން އެކްޓަރެއް ކަމެއް އަދި ދެ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

މިނީޝާ ބުނީ އެއީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި އެހެން މީހަކަށް އެ ނަސޭހަތް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނީޝީ ލޯބީގެ ގޮތުން މިހާރު އެހެން މީހަކާއި ގުޅިގެން އުޅޭއިރު އެއީ ކާކުކަން ހާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެއީ ލޯބިވެރިޔާގެ ޕްރައިވަސީއަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ފިލްމީ ދާއިރާ އާއި ގުޅުން ހުރި މީހެއް ނޫން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މިނީޝާ މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކައިވެންޏެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ރެސްޓޯރެންޓު ވިޔަފާރީގައި އިންޑިއާގައި މަޝްހޫރު ރަޔަން ތަމް އާއި ކުރި ކައިވެނި ރޫޅުނީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1