ޚަބަރު ފީތާ

ވަރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮފް ބެސްޓް ބީޗް މުބާރާތް ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ވަރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮފް ބެސްޓް ބީޗް މުބާރާތް ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

އެމެރިކާގެ އޮންލައިން ޓްރެވަލް އޭޖެންސީ، ކިވީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަަލަށް ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓު ދިޔައީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބީޗް ހުރި ގައުމުތައް ކަމަށްވާ ގްރީސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބަލި ކޮށްފަ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ރީތި ބީޗު ހޮވާފައިވަނީ ކިވީގެ އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ނެގި ވޯޓަކުން ނެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގްބޫލު ބީޗަށް ރާއްޖޭގެ ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓް ހޮވުނީ ވަރަށް ކުޑަ ތަފާތަކުން ފައިނަލްގައި ސީޝެލްސްގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ އެންސް ކޮކޯއާ ގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެން ނެވެ.

ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސްގެ ދަށުން އއ އަތޮޅުގައި އޮންނަ މި ރިސޯޓް ހުޅުވާފައިވަނީ 1984 ގަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry