ރާއްޖެއިން 187 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން 187 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވް ވީ 84 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 91 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ. އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސޯޓުތަކުން 7މީހުންނާއި ލައިވް ބޯޑުތަކުން 5 މީހުން ވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް 71،896 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު، 66،379 މީހުން ވަނީ މި ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި އެންދުމަތިކޮށް 46 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، 206 މީހުން މިބަޅިގައި ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.