ޚަބަރު ފީތާ

ރޮނާލްޑޯއަށް ފަހު ޕޮގްބާ، އޭނާ ދުރަށްލީ ބިޔަރުފުޅިއެއް!

ރޭ ޔޫރޯ 2020 ގައި ފްރާންސާއި ޖަރުމަނުވިލާތް ކުޅުނު މެޗައް ފަހު ބޜއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޕައުލް ޕޮގްބާ ދުރައްލާފައިވަނީ މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބިޔަރު ފުޅިއެކެވެ.

މުސްލިމް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ޕޮގްބާގެ މިއަމަލަށް ގިނަބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި ބިޔަރު އެއީ ޕްރޮމޯޓުކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު މުސްލިމުން ދަނީ ޕޮގްބާގެ އަމަލަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

މޭޒުމަތީގައި ހުރި އެމީހުންގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ ބިޔަރު ފުޅި ދުރަށްލުމުން ޔޫރޯގެ އެއް ސްޕޮންސަރު ކަމަށްވާ ހެއިނެކެން ކުންފުނިން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަ އެވެ. އެކަމަކު އަދި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަޔާނެއް ނެރެފައި ނުވި ނަމަވެސް ބެލެވޭގޮތުގައި ނެރޭނެ އެވެ.

އަދި އެ ކުންފުންޏަށްވެސް ޕޮގްބާގެ މި އަމަލުން ގެއްލުން ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެއީ އިއްޔެ ޕޯޗުގަލް އާއި ހަންގޭރީ ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މޭޒުމަތީގައި ހުރި ދެ ކޯކު ފުޅި ދުރަށް ޖެއްސުމުން ކޮކާކޯލާ ކުންފުންޏަށް ވަނ ހަތަރު ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުންވެފައި އެވެ.

ޕޮގްބާ އަކީ މީގެކުރިންވެސް އިސްލާމްދީނުގެ ދިފާއުގައި މިފަދަ އެތައް ކަމެއް ދަނޑުމަތީގައާއި ދަނޑުބޭރުގައި ކޮށްފަވާ މީހެކެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ޚިޔާލު 1 on "ރޮނާލްޑޯއަށް ފަހު ޕޮގްބާ، އޭނާ ދުރަށްލީ ބިޔަރުފުޅިއެއް!"

  1. Thimaage minivankan dhemehehteynee migothah amalu kohgen

Comments are closed.

%d bloggers like this: