ޚަބަރު ފީތާ

ޔޫރޯ 2020: ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑްން އަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް!

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

މި މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރީ ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑްން އެވެ. އަދި މި މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން އައީ ސްޕެއިން އެވެ. އެގޮތުން ލަނޑު ޖަހާނެ ދެތިން ފުރުސަތު މޮރާޓާއަށް ލިބި ވަނީ ބޭކާރު ވެފަ އެވެ. ސްވިޑްންއަށް ވެސް ލަނޑުޖަހަން ބައެއް ފުރުސަތުތައް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ބޭނުން ހިފޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް ދެޓީމަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑުޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނުނަމަވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މާދަމާ ދެ މެޗު ކުޅޭނެ އެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭގަނޑު 9 ޖަހާ އިރު ބައްދަލު ކުރާނީ ޕޯޗުގަލް އާއި ހަންގޭރީ އެވެ. އަދި ދަންވަރު 12 ޖަހާ އިރު ބައްދަލު ކުރާނީ ފްރާންސް އަދި ޖާރމަނީ އެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: