ޚަބަރު ފީތާ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ޖަލުތަކުގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ޖަލުތަކުގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ މާލެ ޖަލާއި މާފުށި ޖަލުގައި ކަމަށެވެ.

މިއީ މެއި 6 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާ އިން ބުނެ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ ދިނުމުގެ ފަހަތުގައި އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތިބޭނެކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ އިރު، މި ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހުން ދެނެގަތުމަށް ފުލުހުން އަދިވެސް ގެންދަނީ ތަހުގީގުތައް ކުރިއަށްގެންދަމުން ނެވެ. އަދި ޢާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ވެސް އަންނަނީ ހޯދަމުން ނެވެ.

މި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ވަނީ 5 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ އިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 241 ކޮމިޓީން ވަނީ މި ހަމަލާ ހިނގުމަށް ދިމާވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވި ގޮތް ދެނެގަތުމަށް އިންކުއަރީއެއް ފަށާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަލާމަަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިންޓެލިޖެންސް އޮޑިޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: