ޚަބަރު ފީތާ

އިންޑިއާގެ ފަގީރު އަވަށްތައް ކޯވިޑްގައި ޖެހި ނިމިދަނީ، މަރުތައް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ!

އިންޑިއާގެ ފަގީރު އަވަށެއްގައި ކޯވިޑްގައި މަރުވެފައިވާ މީހުން ވަޅުލާފައިވާ ސަރަހައްދަކުން މީހަކު ހިނގާފައިދަނީ --

އިންޑިއާގެ ފަގީރު އަވަށްތަކަށް ކޯވިޑްގެ ދެ ވަނަ ރާޅު އަރައި ގިނަ ބައެއް ބަލީގައި މަރުވަމުން ދާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

ކޯވިޑްގެ ދެ ވަނަ ރާޅު ފުރަތަމަ ބިންދާލީ އިންޑިއާގެ މުއްސަނދި ސްޓޭޓްތަކާއި އެ ސްޓޭޓްތަކުގެ އާބާދީ ބޮޑެތި ސިޓީތަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީ، ވިޔަފާރީގެ ސިޓީ މުމްބާއީ އަދި ޓަމިލް ނާޑޫގެ ވެރިރަށް ޗެންނާއީ ހިމެނެ އެވެ.

އެ ސިޓީތަކުގެ ކޯވިޑް ހާލަތު ރަނގަޅުވާން ފެށުމާއި އެކު އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓްތަކުގައި ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އުވާލައި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދެމުންދާއިރު ފަގީރު އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދާ ހާލު ސަރުކާރުން ނުބަލާ ކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ފަގީރު އަވަށްތަކުގައި މީހުން ދަނީ ކޯވިޑް ޖެހިގެން އޮކްސިޖަން ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާނެ ހޮސްޕިޓަލެއް ނެތިގެން ނިކަމެތި ހާލުގައި މަރުވަމުންނެވެ. ހޮސްޕިޓަލަކާއި ހަމައަށް ދެވޭ މީހަކަށް އެނދެއް ނުލިބި ހާލުގައި ޖެހެމުންދާއިރު ގިނަ މީހުންނަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުނަސް ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ.

އިންޑިއާގެ ކޯވިޑް ހާލަތު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ފަގީރު އަވަށްތަކުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަ ކުރަނީ ސައްހަ އަދަދުތަކެއް ނޫނެވެ. ފެންނަ މަންޒަރާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި އެ އަވަށްތަކަށް މައުލޫމާތު ހޯދަން ދާ ނޫސްވެރިން ހޯދާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރުވެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ގަންގާ ކޯރާއި އެނޫންްވެސް ކޯރުތަކުން ކޯވިޑް ޖެހިގެން މަރުވުމުން އެއްލާލާފައިވާ އެތައް ސަތޭކަ މީހަކު ފެނިފައިވާއިރު އުސް ފަރުބަދަތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ހުސްބިންތައް އޮތީ ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ގަބުރުތަކުން ފުރިފަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ ކޯވިޑްގެ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 29 މިލިއަން މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިފައިވެ އެވެ. އަދި 351 ހާސް މީހުން ބަލީގައި މަރުވެފައިވެ އެވެ. ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ 27.3 މިލިއަނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: