ޚަބަރު ފީތާ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ މި ޖޫން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އަދި މިވަގުތު ހުންނެވީ ޢާއިލާއާ އެކުގަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމަނިކިފާނުގެ ހާޅު ވެސް ރަނގަޅު ކަަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: