ޚަބަރު ފީތާ

ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިލުމަށް ބޮޑުހިލަ އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

އދ. ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިލުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑިހިލަ އެރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

އެ މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޓީސީސީން ބުނީ ބޭރުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެންދިޔައީ މެއި31 ގައި ކަަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 6,363.1 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 204 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރު ތޮށި ލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އަދި 266 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 160 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމަސް ވެސް ނިންމާފައިވެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި، 1,330 އަކަ މީޓަރު ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: