ޚަބަރު ފީތާ

މިލަންދޫ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޕޭވިންގ ބްލޮކް އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

‏ށ. މިލަންދޫ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޕޭވިންގ ބްލޮކް އެރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

އެ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި، އާރްޑީސީން ބުނީ މިލަންދޫގެ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޕޭވިންގ ބްލޮކް ރަށަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސާމާނުތައް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާނެކަމަށެވެ.

ރޯޑް ޑިވިލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން ބުނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މަގުތަކަށް ބޭނުންވާ ޖަންކްޝަން އަދި ކާރބްސުޓޯން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެރަށު ހުރަވީ މަގާއި ޤާޒީ މަގުގެ ސައިޑްވޯކް ކޮނެ، ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ވަޅުލުން ވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާރްޑީސީން ބުނީ އެރަށު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ތެރޭގައި، ހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ އިރު، މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 5.58 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ހަދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަގުތަކުގެ ސައިޑްވޯކްސް ހެދުމާއި ތާރު އެޅުމާއި ފެންް ހިންދުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

156،477،632.23 ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫޢު 520 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އިން ރޯޑް ޑިވިލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ، އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ 2020 މާރޗް 12 ގަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: