ޚަބަރު ފީތާ

ކާގޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް ހުއްޓުމެއް ނާދޭ: އެމްޕީއެލް

އިންޑިއާ-ރާއްޖެއާއި ދެމެދު މިދިޔަ އަހަރު ފެށި ކާގޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނަކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތް ހުއްޓުފައިވާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާތީ އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވާ އެމްޕީއެލްގެ ތަރުޖަމާން ދާނިޝް ނިޒާމް މިހެން ވިދާޅުވީ ކާގޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމެއްނެތި މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކޮންޓެއިނަރތައް ކާގޯ ފެރީ މެދުވެރިކޮށް އުފުލަމުން އަންނަކަމަށާއި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ 2 ފަހަރު ފެރީ ރާއްޖެ އަންނަކަމަށް ވެސް ދާނިޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

“ފާއިތުވި 3 މަހުގައިވެސް ޖުމްލަ 20 ފޫޓުގެ 309 ކޮންޓެއިނަރ އެކި ބަނދަރުތަކަށް ބާލައި ލޯޑްކޮށްފައިވޭ. އަދި 2624.47 ފްރެއިޓް ޓަނުގެ ޖެނެރަލް ކާގޯ ވަނީ ރާއްޖެ ގެނެސްފައި. ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން މި ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށް މިކަމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދެމުންދާކަން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން.” ދާނިޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދާނިޝް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި ޚިދުމަތް ކޮވިޑް-19ގެ މި ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުގައިވެސް މެދުކެނޑިފައިނުވާ ކަމަށާއި މި ޚިދުމަތް މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޕީއެލް އިން ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: