ޚަބަރު ފީތާ

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ލައިސަންސް ކާޑުގައި ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދުއްވޭނެ

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ކާޑުގެ ތެރެއިން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ލައިސެންސް ކާޑު ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ލައިސެންސް ހައްދައިދިނުން ވެސް މިވަގުތު ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ލައިސަންސް ކާޑުގައި ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދުއްވޭނެ"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.