ޚަބަރު ފީތާ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން އޮންލައިން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާއިރު، އޮންލައިންކޮށް ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ހަމަޖައްސަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޖަލްސާތަށް އޮންލައިންކޮށް ގެންދަން ނިންމާފައި މިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އޮންލައިންކޮށް ގެންދަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނިކޮށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ބހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ގެންދިއުމަށް އެދިފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކެއް އޮންލައިން ކޮށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެފަހަރު އޮންލައިންކޮށް ޖަލްސާތައް ކުރިޔައް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ބަލި ފެނިގެން މުޅި ރާއްޖެ ފުރަބަންދުކޮށް މާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު ކާފިއު ހިންގި ދުވަސްވަރުއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: