ޚަބަރު ފީތާ

ހުޅުދެލީ ބަނދަރު މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ 2 ވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ދ. ހުޅުދެލީ ބަނދަރަށް މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ 2 ވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި އެވެ.

އެ މަސައްކަތްކުރާ އެމްޓީސީސީން ބުނީ ހުޅުދެލީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ބޭރުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމެންޓް، ސައިޓަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި މެއި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 49،612 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 432 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމު ތޮށި ލުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އަދި 337 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރު ތޮށިލުމާއި، 252 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި، 1،645 އަކަ މީޓަރު ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުން ވެސް ހިމަނާފައިވާ މި މަޝްރޫޢަކީ 39.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ހުޅުދެލީ ބަނދަރު މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ 2 ވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.