ޚަބަރު ފީތާ

މޯލްޑިވްސް ހަލާލް ޓްރެވެލް ލޯންޗު ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ހަލާލް ޓްރެވެލް (އެމްއެޗްޓީ) ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

ދުބާއީގައި ފެށި މިއަހަރުގެ އަރަބިއަން ޓްރެވެލް މާކެޓް (އޭޓީއެމް) ގައި އެމްއެޗްޓީ ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދެވެ.

އެމްއެޗްޓީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. ހުސައިން ސަނީ އުމަރެވެ.

ސަނީ އުމަރު ވިދާޅުވީ، އަރަބި މާކެޓަކީ 189 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މާކެޓެއް ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަށް ވީހާވެސް ގިނައިން އަރަބި ފަތުރުވެރިން ގެނައުން ކަމަށެވެ.

“ކޮވިޑުގެ ޕެންޑަމިކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަގައިދިން ފިލާވަޅަކީ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓާ ޑައިވާސިފައިވެފައި އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން.” ސަނީ އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ހަލާލު ޓްރެވެލްސްގެ ތެރޭގައި، އެކިއެކި އޮފާތަކާއި މުސްލިމުންނާއި ރައްޓެހި އަގުތަކާއި ޓްރެވެލް މެގަޒިންތަކާއި އެނޫންވެސް އަރަބި ޓޫރިޒަމަށް ބޭނުންވާނެ ގިނަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

އެމްއެޗްޓީން މިހާރު ވަނީ ޓްރެވެލް މެގަޒިންގެ ފުރަތަމަ އަދަދު ވެސް ލޯންޗުކޮށްފައެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "މޯލްޑިވްސް ހަލާލް ޓްރެވެލް ލޯންޗު ކޮށްފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.