ޚަބަރު ފީތާ

ޚަބަރު


އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓްރެވަލް ރެޑް ލިސްޓުން ރާއްޖެ އުނިކޮށްދިނުމަށް ކާނަލް ނާޒިމް ގޮވާލައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓްރެވަލް ރެޑް ލިސްޓުން ރާއްޖެ އުނިކޮށްދިނުމަށް ކާނަލް ރިޓއަރޑް މުހައްމަދުު ނާޒިމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގަ އެވެ. ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް…