ޚަބަރު ފީތާ

ޚަބަރު

ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއަންޓް ކަމުގައިވާ “އޮމިކްރޮން” ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަ ކުރައްވައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭމްޕް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންިދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ “ލާމަސީލު ޒުވާނާ”…