ޚަބަރު ފީތާ

އެޓޯލް ނިއުސް ވޯލްޑްކަޕް ކުއިޒް 008

އެޓޯލް ނިއުސް ވޯލްޑްކަޕް ކުއިޒްގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

2006 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑްކަޕްގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހީ ކާކު؟

  1. ރޮނާލްޑޯ
  2. މިރޭސްލާވް ކްލޯސާ
  3. ޒައިނުއްދީން ޒިދާން

ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިލިންކށް ފިތާލައްވާ 

ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަޤުތަކީ މިރޭ 00:00 އަށެވެ.

Rate this post