ޚަބަރު ފީތާ

ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި

އަންނަ ޖޫން މަހު ރަޝިއާގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018ގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުން ކުރުމަށް ފީފާއިން ނިންމައިިފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ މެޗުތަކުގެ އިތުރުން ޖަރުމަނު ލީގާއި އިޓަލީގެ ލީގުގައިވެސް މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ މި ވަސީލަތް މިދިޔަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބޭއްވި ކޮންފެޑަރޭޝަންސް ކަޕްގައިވެސް ވަނީ ބޭނުންކުރެވިފައެވެ.

ވީއޭއާރްގެ ނިންމުންތައް ލަސްވާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެއަށް އަމާޒުވެފައިވީ ނަމަވެސް ފީފާއިން މިއަދުވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވީއޭއާރް ބޭނުން ކުރަން ރަސްމީކޮށް ނިންމައިފައެވެ.

ފީފާއާއި އިނގިރޭސި، ވޭލްސް އަދި ސްކޮޓްލޭންޑާއި ނޯދަން އަޔަލޭންޑްގެ އެފްއޭ ހިމެނޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑުންވަނީ މިދިޔަ މަހުގައި މި ވަސީލަތް ބޭނުން ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. އެ ބޯޑުގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓަކުން އެކަން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، މިކަމާއި ގުޅޭ ސާވޭއެއްވެސް އެ ބޯޑުންވަނީ ބެލްޖިއަމްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ވީއޭއާރް، ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައާރަފް ކުރުމާއެކު ފީފާގެ ރައީސް ޖޯޖިއޯ އިންފެންޓީނޯ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދުނިޔެ ބަވަނަވަމުންދާ ވަރަކަށް ރެފްރީންނަށްވެސް އެހީތެރިކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވޯލްޑް ކަޕް ފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅޭ މެޗުތަކަކީ މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމަން ޖެހޭ މެޗުތަކެއްކަމަށް ވުމުން ރެފްރީންނަށް އެ ނިންމުންތައް ނިންމޭނޭ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ފީފާއިން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އިންފެންޓީނޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވީއޭއާރް ބޭނުންކުރާއިރު، އެ ސިސްޓަމަކީ ވީޑިއޯގެ އެހީގައި ރެފްރީއަށް ގޮތް ނިންމަން ވަގުތުން އެހީތެރިވެދޭ ސިސްޓަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަންގައި ސްޕެނިޝް ލީގާއި ފްރާންސް ލީގުގައިވެސް ވީއޭއާރް ބޭނުން ކުރަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Rate this post