ޚަބަރު ފީތާ

ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ…

ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ދަމަނަވެއްޓާއި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަދި ޓައިނީ ހާރޓްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ މި ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނީ މާދަމާ ހަވީރު 16:00ން 18:00އަށް ދަމަނަވެށީގައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ލޭގައި ހަކުރުހުރި މިންވަރު ބެލުމާއި ލޭގެ ޕްރެޝަރ ބެލުމާއި ހިތުގެ ބަލީގެ ހިރާސް ބަލައިދޭނެ ކަމަށް ދަމަނަވެށިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި އިސްކޮޅާއި ބަރުދަނާ ގުޅުންހުރި މިންވަރު ބެލުން ( BMI ޗެކް ކުރުން) އަދި ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ގުޅުންހުރި ސިއްޙީ މަޢުލޫމާތުވެސް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މާދަމާ ހެލްތު ސްކްރީން ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރަތްކުލައިގެ އެއްޗެއް ލައިގެން އައުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

 

Rate this post