ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް މަފާޒް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އިބްރާހިމް މަފާޒް އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއަދުން ފެށިގެން ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް އިބްރާހިމް މަފާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މަފާޒްވަނީ ކަސްޓަމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކޭންބެރާ ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

މަފާޒް ވަނީ ކަސްޓަމްސްއަށް 27 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މަފާޒާއެކު މިހާރު ކަސްޓަމްސްގައި 4 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުން ތިއްބަވައެވެ. އެއީ މަފާޒްގެ އިތުރުން ފާތިމަތު ދިޔާނާއާއި ޢަބްދުﷲ ވަހީދާއި މަހުމޫދު ރިޔާޒެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.