ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަނީ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ނަމުގައި ގުޅައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ޖާގަ ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އަމިއްލަ ފަރުދުންތަކެއްގެ އެކައުންތަކަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދި އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ ފޯން ކޯލުތަކަށް ސަމާލުވާން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާނީ “މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް”ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓްތަކަށް ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

އިޝްތިހާރު

“އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް މި ކޯޕަރޭޝަނުން ނާންގާނެ،” ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

މަކަރާ ހީލަތުން އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ފައިސާ ވަގަށް ނަގާ މައްސަލަަ އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، މިފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވާން ފުލުހުން ވަނީ މީގެކުރިން ވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.