ގެއްލިގެން އިއުލާނުކުރިތަނުން އަމިއްލައަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ

މިއަދު ފުލުހުން ގެއްލިގެން ހޯދަން އިއުލާނުކުރި ނ. މިލަދޫ ގުމުރީގެ، މުއްރަތު އަލީ، 30، މިހާރު އަމިއްލައަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ މީހާ ގެއްލިފައިވަނީ މާލޭ ސަރަހައްދުންނެވެ. އެ މީހާއަކީ ތިލަފުށީގައި ބޭނުންކުރާ ކޮޅުވެއްޓިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

އެ މީހާ ގެއްލިގެން ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިފައިވަނީ މިއަދު 10:00 އެހާކަންހާއިރެވެ.

އިޝްތިހާރު

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ މީހާ ގެއްލިގެން އާއިލާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މިއަދު އެ މީހާ ހޯދަން އިއުލާނު ކުރުމަށް ފަހު، ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެ މީހާ މިހާރު އަމިއްލައަށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި، އެ މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަން އިއުލާނުކުރާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މާ ގިނައިރުތަކެއްނުވެ، ފެނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.