ގެމަނަފުށީ ”އޯކިޑް 707” ދޯނި ބިންދައިގެން ގޮސްފި

ގެމަނަފުށީގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯންޏެއް ކަމަށްވާ “އޯކިޑް 707” ބިންދައިގެން ގޮސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނިގޮތުގައި މި ދޯނި ބިންދައިގެން ދިޔައީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅަނގު އުތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 25 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި އޮށްވައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ސިފައިން ބުނީ މި ިޙާދިސާގައި ދޯނީގެ ކުރީކޮޅާއި ފަހަތުކޮޅު އެއްކޮށް ވަކިވެފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދޯނީގައި ތިބި 10 ދިވެހިންނާއި 13 ބިދޭސީންގެ ޙާލު ރަގަޅުކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ކޯސްޓްގާޑުގެ ފާސްޓް އިންޓާސެޕްޓާ ކްރާފްޓް ‘ ދޮށިމޭނާ’ ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.