ބޮޑު ތަފާތަކުން ޑރ.މުޢިއްޒު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދައުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޖުމްލަ 586 ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިއިރު އޭގެތެރެއިން 523 ފޮށީގެ ނަތީޖާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ޑރ.މުޢިއްޒެވެ.

އެ ފޮށިތަކުން މުޢިއްޒަށް 108668 (%53.63) ވޯޓު މުޢިއްޒަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 93939 (%46.37) ވޯޓެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.