ދެވަނަބުރަށް އުމަރުގެ ނިންމުން މިރޭ އިޢުލާންކުރަނީ!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާއިމެދު އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކޮށް ހަތަރުވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދި އުމަރު ނަސީރުގެ ނިންމުން މިރޭ އިއުލާނުކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އުމަރު ނަސީރުގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއް މެދުވެރިކޮށް ބުނެފައިވަނީ މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާގުޅޭ ގޮތުން އުމަރު ނަސީރާއި އޭނާގެ ނިއުޑައިރެކްޝަން ޓީމުން ނިންމާ ނިންމުން އިޢުލާން ކުރުން ބުރާސްފަތި (21 ސެޕްޓެމްބަރ) ދުވަހުގެރޭ 9:30ގައި އޮންނާނެކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ނިންމުން އިއުލާނުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭނާގެ ކެމްޕެއިން ސްޓޫޑިއޯގައި މިރޭ ފޭސްބުކް އަދި ޓިކްޓޮކް މެދުވެރިކޮށް ދައްކާ ލައިވްއަކުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.