ޕީއެސްއެމްގެ ރިޔާސީ ބަހުސް ކެންސަލްކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގުޅިގެން ބާއްވަން ނިންމި ރިޔާސީ ބަހުސް ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދައުވަތު ދީގެން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ މި ބަހުސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި އޮތީ އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެހެންނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ތަފާތު ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގަމުން ދާތީ އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ރާވާފައިވާ ޕީއެސްއެމްގެ ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބައިވެރިނުވެވޭ ކަމަށް މިއަދު މިއަދު ޕީއެސްއެމް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވެއެވެ.

ޕީއެސްއެމް އިން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ބަހުސް ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ފަސް ކުރުމަކީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޕީއެސްއެމްގެ ބަހުސް ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.