ވެލިދޫ ސޮކަރކަޕް 2023 : ފަސްވަނަ ވަނަމެޗު ފަސާހަކަމާއެކު ލަފޯރޒާ ކަމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ވެލިދޫ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ އަދި ވެލިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވެލިދޫ ސޮކަރކަޕް 2023 ގެ ފަސްވަނަ މެޗު ލަފޯރޒާ ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ލަފޯރޒާ މިމެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޕަވަރޕަފް ބޯއީޒްއާ ވާދަކޮށް 3-0 ލަނޑުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިމެޗުގައި ލަފޯރޒާގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެމްޑީ ރަޒާއުލް، އަލީ އަހުސާން އަދި މުހައްމަދު އަލިފުޅުއެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ލަފޯރޒާގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު 8 މުހައްމަދު އަލިފުޅުއެވެ.

IMG c323b1b750fabd7da77df02e9b8a40d6 V jpg

މިމުބާރާތުގެ މެޗެއް މިއަދުވެސް ކުޅޭނެއެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ރަދުން އެފްސީ އާއި ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް އައިލެންޑާރސް އެފްޓީއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމް ތަކަކީ އައިލެންޑާރސް އެފްޓީ، އައިކޮނިކް، ރަދުން އެފްސީ، ޕަވަރޕަފް ބޯއީޒް އަދި ލަފޯރޒާ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.