ޚަބަރު ފީތާ

ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށުގެ ބޭރުތޮށީގެ ރޮކް ޕްރޮފައިލިންގ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ވ. ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ބޭރުތޮށީގެ ރޮކް ޕްރޮފައިލިންގ ގެ މަސައްކަތްތައް 29 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ފެށިއްޖެ އެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި އެމް ޓީ ސީ ސީ އިން ހާމަ ކުރާ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 270 މީޓަރުގެ ބޭރުތޮށިލުމާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ލެވޭ ހިލަފައިކަށިތައް ލުމާއި، 12000 ކޮޑިމީޓަރުގެ ވެލި ގިރާފައިވާ ސަރަޙައްދަށް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ 16.94 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއްކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ހާމަ ކުރެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: