ޚަބަރު ފީތާ

އެމްޑީޕީއަކީ ނުތާހިރު ފިލޯސަފީއެއްގެ ވެރިބައެއް -ޑރ. ޖަމީލް-

ފާއިތުވި ދައުރުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ނާއިބުރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްއިޓެއްގައިވަނީ އެމް ޑީޕީއަށާއި ރައީސް އިބްރާހީމް ޞާލިޙުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިގޮތުން އެ ޓުއިޓްގައިވަނީ ފެންނަ ކަންކަމުން ސާފުވަނީ ޤާނޫނު ހިންގުމުގައި ރައީސް ޞާލިޙު ނުރަނގަޅު ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށާޢި އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ލިބުނު ވަޒީރަށް، އެމްޑީޕީ މޭޔަރަށް އަދި މެމްބަރަކަށް ވެސް ދަޢުވާ ނުކުރާނެ ވާހަކަ އެވެ.

އަދި ހަމަ މި ޓްވިތްގައިވަނީ، ދެން އިވޭނީ މަޙްލޫފަށްވެސް ދަޢުވާ ނުކުރާ ޚަބަރު ކަމަށާއި އެމްޑީޕީއަކީ ނުތާހިރު ފިލޯސަފީއެއްގެ ވެރި ބައެއްކަމެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: