ޚަބަރު ފީތާ

ސ. ހުޅުމީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 97 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ސ. ހުޅުމީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 97 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފެންހިންދާ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 83 ޕަސެންޓްވެސް ވަނީ ނިމިފާ ކަމަށް އެމް ޓީސީސީ އިން ހާމަކުރެ އެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ފައިމަގުގައި ހިނގޭ ގޮތަށް 6060 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، މަގުގައި ދުއްވޭ ގޮތަށް 17,776 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި، މަގުމަތީ ނިޝާން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެ އެވެ.

މި މަޝްރޫޢަކީ 41.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: