ކޮވިޑުގައި އިތުރު 104 މީހުން ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑުގައި އިތުރު 104 މީހުން ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މާލެއިން 35 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 56 މީހުންނާއި ރިސޯޓުތަކުން 13 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް 77،999 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު، 75،253 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު، 6،237 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ އިރު، އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 2،512 ވަނީ ރެކޯޑު ކުރެވިފަ އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން 20 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭ އިރު، 222 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.