އެެމެރިކާއިން ލުބުނާނަށް 100 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެނީ

ލުބުނާނަށް100 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އިއުލާނު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އެމެރިކާއިން މިކަން ހާމަ ކުރީ ބެލަރޫސްގެ ޕޯޓުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވިތާ އަހަރެއްވުން މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ބޭއްވި ޑޯނާސް ކޮންފަރެންސްގައި އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ރައީސް ބައިޑަން ވިދާޅުވީ މި ފައިސާއަކީ އެގައުމުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެހީވެދިނުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާއެއް ކަމަށެވެ.

މި ފައިސާއިން ހަރަދު ކުރާނީ ލުބުނާނު ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައިޑަން ވިދާޅުވީ ލުބުނާނުގައި ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.