ޚަބަރު ފީތާ

11،100 ލީޓަރު ބަނގުއާވި ކަސްޓަމްސް އިން ނައްތާލައިފި

11،100 ލީޓަރު ބަނގުއާވި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ނައްތާލައިފި އެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އަދި އެތަކެތި ނައްތާލީ ތިލަފުށީ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި މީޑިއާގެ ހާޟިރުގަ އެވެ.

މިތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ 269 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނައްތާލުމުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވުނު ތަކެއްޗެވެ.

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކަސްޓަމްސްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވިދާނެކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ޚިޔާލު 1 on "11،100 ލީޓަރު ބަނގުއާވި ކަސްޓަމްސް އިން ނައްތާލައިފި"

  1. ތީހާދަގިނަ ރުފިޔާއެކޭ ހުއްދަދީގެން އެތެރެކޮށްފަހުރިއެއްޗެއްތީ އެފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމުގެފުރުޞަތު ނުދިނީކީއްވެތޯ

Comments are closed.