ރާއްޖެއިން އިތުރު 105 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 105 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ މާލެއިން 22 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 68 މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުން 15 މީހުން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއާއެކު 76،953 މީހުންނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ޖެހުނު އިރު، 74،110 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން 16 މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ އިރު، މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް 220 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.