ޚަބަރު ފީތާ

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ބާއްވަނީ!

ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީ ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެ ޕާޓީގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެޕާޓީން މިއަދު މެންދުރު 14:30 ގައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަަމަށެވެ. އަދި މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ސްޓެލްކޯ މާލަމުގައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަރނަލް ރިޓައަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް އިސްވެ ހުންނަވާ އުފައްދަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކެވެ. އަދި ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވެސް މި ޕާޓީ އުފެއްދުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ.

މި ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދީފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އުޝާމަށެވެ.

މިއަދު ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނާޒިމް އާއި އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި، ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (މޮސްޓާ) އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްމުހުސިން ހަމީދު (ޖެފޯ) ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ.

އެ ޕާޓީން ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ލޯގޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލާފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ކުލައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ގަދަ ނޫ ކުލައާއި ފެހި އަދި ހުދު ކުލައެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: